Informare GDPR

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Incepand cu 25 mai 2018 Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (denumit in continuare "GDPR") este aplicat in toate statele Uniunii Europene. Prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop informarea dvs. despre modul in care intelegem sa reglementam si integram la nivelul companiei noastre politica GDPR si face parte integranta din Contractul de prestare servicii de incredere calificate incheiat cu Etitech.
Operatorul (cel care prelucreaza datele dvs)     Etitech SRL
Sediu: Aleea Constructorilor Nr 17, Brasov
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/1940/2018
Cod unic de identificare: 39789059

Scopurile prelucrarii:
     Prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. in calitate de persoana vizata se realizeaza in urmatoarele scopuri:
    •    pentru furnizarea serviciilor Etitech achizitionate sau comandate de la Etitech;
    •    pentru a fi contactat si a va raspunde in legatura cu serviciile pe care le utilizati sau preconizati sa le utilizati de la Etitech;
    •    pentru a tine legatura cu dvs si a va oferi informatii necesare prin intermediul site-lui nostru: www.etitech.ro dar si pe paginile noastre de socializare.
    •    pentru comunicari de marketing. Aceste comunicari le vom realiza doar daca avem consimtamantul persoanei vizate.
Care sunt persoanele  vizate si baza legala a prelucrarii     

    •    Clienti sau potentiali clienti  a caror date le vom utilizata pentru a intocmi oferte, a incheia si executa contractul si pentru a presta serviciile solicitate de catre acestia. In acest caz, vom intemeia prelucrarile pe necesitatea incheierii si / sau executarii unui contract dar si pe respectarea unei obligatilor legislatiei aplicabile in vigoare;
    •    Angajatii partenerilor nostri contractuali (companii care sunt partenerii nostri de afaceri), Le prelucram urmatoarele date: nume, prenume, angajator, numar de telefon, adresa de domiciliu, adresa de email, adresa de corespondenta adresa de e-mail ale angajatilor partenerilor nostri pentru mentinerea relatiei contractuale cu companiile pe care le reprezinta si pentru a putea sa colaboram. In acest caz, ne vom intemeia prelucrarile pe interesele noastre legitime de a putea executa contractele pe care le-am incheiat cu alte companii, pe necesitatea incheierii si / sau executarii unui contract dar si pe respectarea unei obligatilor legislatiei aplicabile in vigoare ;
    •    Persoane fizice cu care suntem in relatii de afaceri. Pentru a putea desfasura relatii de afaceri cu diferite persoane fizice autorizate, este necesar sa prelucram anumite informatii, si anume: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa de corespondenta. In acest caz, baza legala a prelucrarii este incheierea / executarea unui contract si pe respectarea unei obligatii legale;
    •    Personalul unei autoritati publice, a caror date le folosimt pentru indeplinirea obligatiilor noastre legale, cum ar fi raspuns la solicitarile unor autoritati, tinerea de registre prevazute de lege si altele asemenea. Spre exemplu, va trebui sa pastram numele, prenumele, autoritatea din care faceti parte si semnatura dvs. in registrele de control pe care legea ne obliga sa le tinem;
    •    Candidati pentru un post pe care Etitech SRL il are liber. Pentru desfasurarea procesului de recrutare, colectam urmatoarele date: datele incluse in CV-ul pe care ni-le transmiteti. De regula acestea sunt: numele, prenumele, datele de contact (numar de telefon si adresa de e-mail), experienta profesionala, dovada studiilor si alte documente pe care le-am putea solicita de la dvs.. De asemenea, in cadrul interviului vom prelucra date cu caracter personal care se refera la candidat, cum ar fi: preferintele sale profesionale, detalii cu privire la experienta si studiile care nu sunt incluse in CV-ul sau, asteptarile pe care le are un candidat in privinta remuneratiei. Ca parte a procesului de angajare, putem solicita documente suplimentare (cum ar fi foi matricole, diplome, avize, autorizatii, calificari profesionale etc.), care vor contine, si ele, date cu caracter personal. In aceste cazuri, ne vom intemeia prelucrarile datelor tale pe incheierea / executarea contractului de munca;
    •    Vizitatori al sediului unde avem instalate camere de supraveghere video , pentru a asigura securitatea angajatilor nostri, a altor persoane din acele incaperi si a bunurilor noastre. Asadar, vom prelucra imagini (inregistrari video) cu toti vizitatorii. In toate cazurile, am indicat locurile unde se afla aceste camere prin pictograme, conform legii. Prelucrarea datelor in acest scop este intemeiata pe interesul nostru legitim de asigurare a securitatii persoanelor si a obiectelor din incintele noastre;
    •    Vizitatori ai site-ului nostru: www.etitech.ro sau persoane care au interactionat cu vreunul dintre conturile noastre pe retelele de socializare.
Atunci, e posibil sa folosim datele acestor categorii de persoane vizate pentru urmatoarele scopuri:
    •    Imbunatatirea experientei utilizatorilor pe website-ul nostru. Pentru a putea tine cont de preferintele pe care utilizatorii le-au exprimat in sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care utilizatorul il foloseste. Prelucram date precum: adresa IP; identificatori cookies; alti identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data si ora accesarii website-ului; istoricul vizitelor; data si ora accesarii website-ului; dispozitivul de pe care accesezi website-ul; tipul de browser de Internet si limba browser-ului;  informatii despre locul din care se acceseaza  website-ul nostru. Temeiul prelucrarii va fi interesul nostru legitim de a oferi utilizatorilor nostri o experienta placuta de navigare a website-ului nostru;
    •    Cunoasterea opiniilor persoanelor care comunica cu noi prin intermediul retelelor de socializare. Cand cineva posteza un comentariu sub una dintre postarile noastre pe retelele de socializare, si apesa butonul Like sau redistribuie postarea noastra, sau ne transmite un mesaj pe unul dintre conturile noastre, vom prelucra urmatoarele date ale respectivei persoane: nume de utilizator, fotografie de profil, actiunea pe care a intreprins-o – like / alta reactie sau continutul comentariului.
In aceste cazuri, ne vom intemeia prelucrarea pe consimtamantul persoanei vizate.
Transferul de date     In prezent nu transferam date in afara Spatiului Economic European (SEE), datele noastre fiind pastrate in locatii din Romania.
Termenele de pastrare a datelor:
    Termenele limita preconizate pentru pastrarea si stergerea diferitelor categorii de date vor fi cele stabilite de legislatia in vigoare inclusiv cea privind arhivarea, respectiv pana la realizarea scopului pentru care au fost colectate, pe toata durata necesara folosirii acestora astfel cum este stabilit de legislatia in vigoare (inclusiv cea fiscala) sau de autoritatile competente.

Cui vom divulga datele dvs:
     Ca regula, Etitech SRL nu divulga datele pe care le detine si prelucreaza, despre toate categoriile de persoane vizate, altor persoane fizice sau juridice.
Cazurile in care datele clientilor Etitech SRL pot fi divulgate catre alte companii sau persoane fizice sunt acelea in care alte companii persoane fizice sau juridice actioneaza ca persoane imputernicite in relatia cu . Etitech SRL  In aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de derularea unui contract, intocmirea unei documentatii necesare derularii contractului ,constatarea, apararea si exercitarea drepturilor sau intereselor noastre.
Categoriile de destinatari carora le-am putea divulga datele dumneavoastra sunt:
    o    angajatilor si colaboratorilor ai Operatorului aflati pe teritoriul Romaniei;
    o    societatilor terte sau partenerilor contractuali
    o    catre autoritatile statului (ANAF, organele de cercetare penala etc.)
In toate aceste cazuri Etitech SRL va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura ca destinatarii datelor le prelucreaza in conditii de securitate si confidentialitate, in conformitate cu scopul pentru care au fost transmise si cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Drepturile dvs        

Aveti in calitate de persoana vizata urmatoarele drepturi:
    •    Dreptul de informare si de acces la datele cu caracter personal
Persoana vizata are dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal detiunte de Etitech
    •    Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal
Persoana vizata are dreptul de a rectifica datele daca acestea nu sunt corecte.
    •    Dreptul de stergere
Persoana vizata are dreptul sa solicite operatorului sa stearga fara intarziere datele cu caracter personal care o privesc in urmatoarele cazuri:
    •    datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
    •    persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;
    •    datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
    •    datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea legii;
ATENȚIE: Stergerea datelor nu se va realiza daca:
    •    datele sunt necesare pentru indeplinirea unei obligatii legale;
    •    in scopuri de arhivare in interes public;
    •    pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
    •    Dreptul de a restrictiona utilizarea datelor dvs. cu caracter personal
In cazul in care persoana vizata apreciaza ca datele pe care Etitech le detine cu privire la aceasta sunt incorecte sau nu ar trebui prelucrate, va contacta Etitech la sediu pentru o discutie in legatura cu drepturile sale. In anumite circumstante, se poate cere restrictionarea prelucrarii.
    •    Dreptul de opozitie la utilizarea datelor cu caracter personal
In anumite circumstante, persoana vizata are dreptul de a se opune prelucrarii de catre Etitech a datelor sale cu caracter personal inclusiv la prelucrarea datelor in scop de marketing direct
    •    Dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizata are dreptul de a solicita datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat catre Etitech SRL intr-un format structurat si care poate fi citit automat.
    •    Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata
Persona vizata are dreptul de a cere si de a obtine retragerea/anularea/ reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal
    •    Dreptul de retragere a consimtamantului in orice moment
Retragerea consimtamantului poate avea loc in orice moment si va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.

Securitatea informatiilor ce decurg din plata online cu cardul este garantata de Netopia Payments. Etitech SRL NU stocheaza date legate de informatiile bancare !

Ce se poate intampla daca o persoana nu doreste sa ne dea datele
    In cele mai multe cazuri, persoanele vizate nu au obigatia de a comunica datele lor cu caracter personal.
Totusi, refuzul dumneavoastra de ne transmite datele cu caracter personal mai sus mentionate, conduce la imposibilitatea prestarii de servicii / furnizarii de bunuri care au legatura cu activitatile principale a Etitech SRL.
Unde va puteti adresa pentru exercitarea drepturilor si termenul de raspuns.
     Exercitarea drepturilor mai sus mentionate se va face in baza unei cereri scrise adresate la sediul Etitech sau pe email la adresa office (at) etitech.ro .
Termenul de raspuns pentru orice  solicitare in legatura cu drepturile dvs. este de 30 zile. cu exceptia situatiilor in care cererea este complexa sau exista un numar mare de cereri, cand termenul se poate prelungi cu inca 60 de zile.. In cazul in care nu sunteti multumit(a) de solutia primita puteti contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – datele de contact se gasesc la adresa www.dataprotection.ro

Actualizari     Prezenta Informare poate suferi in timp modificari de continut. Orice noua versiune va fi anuntata si afisata pe pagina de web a Etitech https://www.etitech.ro
Data intrarii in vigoare:     Prezenta Informare este valabila incepand cu 22.08.2020